Weten waar u aan toe bent

Wanneer u een grotere tandheelkundige ingreep nodig heeft die meer dan €250,- kost, kunt u op verzoek een begroting krijgen. Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent.

Wat vergoedt uw verzekering?

De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkundige behandelingen. Een aantal verzekeraars vergoedt alle kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat kan betekenen dat wanneer een behandeling hoger uitkomt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden. Informatie over aanvullende verzekeringen vindt u op www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen

Vragen?

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met onze praktijk. 

 

Tarievenlijst tandheelkunde

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2017.

Verdoving

CodeM/T*PresentatiesiTarief
 A10    Geleidings-, infiltratie- en/ of intraligamentaire verdoving i  € 15,43
 A15   Oppervlakte verdoving i  € 8,02
 A20   Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie i  **
 A30    Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie i € 49,38

Verdoving door middel van een roesje

CodeM/T*PresentatiesiTarief
 B10    Introductie roesje (lachgassedatie) i  € 30,83
 B11    Toediening roesje (lachgassedatie) i  € 30,83
 B12    Overheadkosten roesje (lachgassedatie) i  € 38,04

Consultatie en diagnostiek

CodeM/T*PresentatiesiTarief
C001   Consult ten behoeve van een intake i € 46,91
C002   Consult voor een periodieke controle i € 23,45
C003   Consult, niet zijnde periodieke controle i € 23,45
C010   Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen i € 23,45
 C011   Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion i € 111,10
C012   Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan i € 111,10
 C013 *  Studiemodellen i  € 30,86
C014   Pocketregistratie i € 37,03
C015   Parodontiumregistratie i € 74,07
C020   Mondzorg aan huis i € 18,52
C021   Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) i € 25,92
      i  

Wortelkanaalbehandelingen

codeM/T*PresentatiesiTarief
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult i € 43,21
E03   Consult na tandheelkundig ongeval i € 33,95
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel i € 49,38
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten i € 49,71
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal i € 111,10
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen i € 160,48
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen i € 209,86
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen i € 259,24
E85   Elektronische lengtebepaling i € 15,43
E19   Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting i € 18,52
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement i € 49,38
E51   Verwijderen van kroon of brug i € 37,03
E52   Moeilijke wortelkanaalopening i € 30,86
      i  
      i  
      i  
      i  
E31   Snij-/ hoektand i € 107,57
E32   Premolaar i € 150,60
E33   Molaar i € 193,63
E34 * Aanbrengen retrograde vulling i € 21,51
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie i € 75,30
E37   Kijkoperatie i € 64,54
E40   Directe pulpa-overkapping i € 26,89
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval i € 10,76
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval i € 21,51
E44   Verwijderen spalk i € 5,38
E45   Aanbrengen rubberdam i € 10,76
E51   Verwijderen van kroon of brug i € 32,27
E52   Moeilijke wortelkanaalopening i € 26,89
E53   Verwijderen van wortelstift i € 37,65
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal i € 26,89
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal i € 26,89
E56   Voortgezette behandeling met iatrogene schade i € 37,65
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie i € 26,89
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel i € 43,03
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting i € 75,30
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting i € 48,41
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) i € 40,34
E64   Afsluiting van open wortelpunt i € 43,03
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement i € 43,03
E77   Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal i € 53,79
E78   Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal i € 26,89
E85   Elektronische lengtebepaling i € 13,45
E86   Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling i € 72,61
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling i € 53,79
E90   Inwendig bleken, eerste zitting i € 43,03
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting i € 16,14
E97 * Uitwendig bleken per kaak i € 67,23
E98   Materialen voor thuisbleken i € **

Kaakgewrichtbehandelingen

CodeM/T*PresentatiesiTarief
G01   Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) i € 134,46
G02   Spieractiviteitsmeting en registratie i € 86,06
G03   Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling i € 59,16
G10   Niet-standaard beetregistratie i € 80,68
G11   Scharnierasbepaling i € 80,68
G12   Centrale relatiebepaling i € 75,30
G13   Protrale/laterale bepalingen i € 53,79
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie i € 484,07
G15   Voor het behouden van beethoogte i € 26,89
G16   Therapeutische positiebepaling i € 26,89
G20   Beetregistratie intra-oraal i € 53,79
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding i € 53,79
G61   Instructie spieroefeningen i € 53,79
G62 * Occlusale spalk i € 145,22
G63 * Repositiespalk i € 215,14
G64   Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties i € 26,89
G65 * Indirect planmatig inslijpen i € 295,82
G66   Biofeedbacktherapie i € 48,41
G67   Behandeling triggerpoint i € 59,16
G69 * Opbeetplaat i € 59,16
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) i € 268,93
G72   Controlebezoek MRA i € 26,89
G73 * Reparatie MRA met afdruk i € 43,03

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

CodeM/T*PresentatiesiTarief
H11   Trekken tand of kies i € 40,34
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant i € 30,12
H21   Kosten hechtmateriaal i € 5,72
H26   Hechten weke delen i € 59,16
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap i € 64,54
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak i € 48,41
H41   Verwijderen van het lipbandje of tongriempje i € 32,27
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting i € 64,54
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting i € 86,06
H44   Primaire antrumsluiting i € 59,16
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling i € 53,79
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling i € 16,14
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak i € 75,30
H60   Marsupialisatie i € 75,30
H65   Primaire sluiting i € 145,22
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak i € 75,30
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak i € 145,22
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak i € 102,19
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak i € 172,11
H90   Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B i € 53,79

Implantaten

CodeM/T*PresentatiesiTarief
J01   Initieel onderzoek implantologie i € 59,72
J02   Verlengd onderzoek implantologie i € 91,87
J03 * Proefopstelling i € 124,02
J05   Implantaatpositionering op grond van CT-scan i € 41,34
J06   Vrijleggen foramen mentale i € 27,56
J07   Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik i **
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond i € 18,37
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft i € 220,49
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting i € 137,80
J11   Prepareren donorplaats i € 124,02
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft i € 133,21
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting i € 64,31
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft i € 78,09
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft i € 78,09
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte i € 119,43
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad i € 55,12
J19   Toeslag esthetische zone i € 59,72
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak i € 209,92
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond i € 75,33
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond i € 105,65
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) i € 68,90
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond i € 22,97
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond i € 41,34
J26   Moeizaam verwijderen implantaat i € 151,58
J27 * Vervangen implantaat i € 209,92
J30   Bindweefseltransplantaat, eerste i € 96,46
J31   Volgende bindweefseltransplantaat i € 45,93
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef i € 105,65
J33 * Kosten implantaat i € 290,00
J40 * Twee magneten/drukknoppen i € 142,40
J41 * Elke volgende magneet, drukknop i € 32,15
J42 * Staaf tussen twee implantaten i € 188,33
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak i € 59,72
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon i € 22,97
J50 * Boven- en onder klikgebit i € 473,13
J51 * Onder-klikgebit i € 307,76
J52 * Boven-klikgebit i € 307,76
J53 * Omvorming klikgebit i € 91,87
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten i € 119,43
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten i € 137,80
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten i € 160,77
J57   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten i € 78,09
J58   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten i € 101,06
J59   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten i € 124,02
J60   Specifiek consult nazorg implantologie i € 50,53
J61   Uitgebreid consult nazorg implantologie i € 82,68
J70 * Opvullen zonder staafdemontage i € 128,62
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten i € 160,77
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten i € 183,74
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten i € 206,71
J74 * Reparatie zonder staafdemontage i € 50,53
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten i € 96,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten i € 119,43
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten i € 142,40
J80 * Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit i € 467,62
J97   Overheadkosten implantaten i € 166,12
J98   Overheadkosten pre-implantologische chirurgie i € 94,01

Preventieve mondzorg

CodeM/T*PresentatiesiTarief
 M01    Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten i  € 12,06
 M02    Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten i  € 12,06
 M03    Gebitsreiniging, per 5 minuten i  € 12,06
 M05    Beslijpen en/of behandelen melkelement i  € 24,20
 M10    Fluoridebehandeling, methode I i  € 26,89
 M20    Fluoridebehandeling, methode II i  € 21,51
 M32  Eenvoudig bacteriologisch onderzoek i  € 16,14
 M61  Mondbeschermer i  € 24,20

Kunstgebitten

CodeM/T*PresentatiesiTarief
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw i € 37,65
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw i € 80,68
P03   Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw i € 53,79
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw i € 80,68
P06   Tissue conditioning volledig kunstgebit i € 37,65
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk i € 16,14
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk i € 43,03
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen i € 80,68
P14   Individuele afdruk met randopbouw i € 59,16
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen i € 161,36
P16   Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars i € 59,16
P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur i € 53,79
P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars i € 16,14
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak i € 161,36
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak i € 215,14
P27   Reoccluderen i € 53,79
P28   Naregistratie en remounten i € 53,79
P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit i € 43,03
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak i € 349,61
P31 * Wortelkap met stift i € 134,46
P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls i € 80,68
P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling i € 53,79
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen i € 220,52
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen i € 301,20
P36   Individuele afdruk zonder randopbouw i € 26,89
P37   Frontopstelling in aparte zitting i € 32,27
P38   Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur i € 59,16
P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone i € 80,68
P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element i € 13,45
P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk i € 26,89
P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling i € 26,89
P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen i € 32,27
P45 * Noodkunstgebit i € 107,57
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw i € 37,65
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw i € 80,68
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw i € 53,79
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw i € 80,68
P56   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit i € 37,65
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk i € 16,14
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk i € 43,03
P60   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit i € 32,27
P65   Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit i € 26,89
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage i € 150,60
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk i € 43,03
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk i € 43,03

Kronen en bruggen

CodeM/T*PresentatiesiTarief
R08 * Eenvlaks composiet inlay i € 64,54
R09 * Tweevlaks composiet inlay i € 123,71
R10 * Drievlaks composiet inlay i € 161,36
R11 * Eenvlaksinlay i € 96,81
R12 * Tweevlaksinlay i € 150,60
R13 * Drievlaksinlay i € 215,14
R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin i € 26,89
R24 * Kroon i € 236,66
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd i € 64,54
R29 * Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening i € 53,79
R31   Opbouw plastisch materiaal i € 53,79
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode i € 53,79
R33 * Gegoten opbouw, directe methode i € 107,57
R40 * Eerste brugtussendeel i € 161,36
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel i € 80,68
R46 * Brugverankering, per anker i € 53,79
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen i € 134,46
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk i € 26,89
R55 * Gipsslot met extra afdruk i € 26,89
R60 * Plakbrug zonder preparatie i € 107,57
R61 * Plakbrug met preparatie i € 161,36
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel i € 37,65
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee i € 21,51
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker i € 59,16
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond i € 59,16
R72   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal i € 32,27
R73   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje i € 21,51
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties i € 21,51
R75   Opnieuw vastzetten plakbrug i € 53,79
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon i € 26,89
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element i € 26,89
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie i € 64,54
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie i € 107,57
R80 * Temporaire, eerste voorziening i € 26,89
R85 * Temporaire, volgende voorziening i € 10,76
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk i **
 

Tandvleesbehandelingen

CodeM/T*PresentatiesiTarief
T11   Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus i € 142,53
T12   Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus i € 155,98
T21   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element i € 29,04
T22   Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element i € 21,51
T31   Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling i € 83,37
T32   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling i € 96,81
T33   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling i € 43,03
T51   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts i € 75,30
T52   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist i € 56,48
T53   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts i € 108,65
T54   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist i € 81,75
T55   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts i € 144,68
T56   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist i € 108,65
T57 * Toepassing lokaal medicament i € 58,09
T60   Evaluatie-onderzoek met pocketstatus i € 142,53
T61   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus i € 155,98
T70   Flapoperatie tussen 2 elementen i € 174,80
T71   Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) i € 268,93
T72   Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) i € 322,71
T73   Directe post-operatieve zorg, kort i € 53,79
T74   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid i € 144,68
T75   Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus i € 139,84
T76   Tuber- of retromolaarplastiek i € 67,23
T80   Tandvleestransplantaat i € 115,64
T81   Tuber- of retromolaarplastiek i € 94,13
T82   Tandvleescorrectie, per element i € 51,10
T83   Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) i € 134,46
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) i € 322,71
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element i € 107,57
T86   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal i € 174,80
T87   Kroonverlenging per element i € 174,80
T88   Kroonverlenging per sextant i € 322,71
T89   Directe post-operatieve zorg, kort i € 53,79
T90   Directe postoperatieve zorg, uitgebreid i € 144,68
T91   Pocketregistratie i € 32,27
T92   Parodontiumregistratie i € 64,54
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling i € 37,65
T94   Behandeling tandvleesabces i € 72,61
T95 * (Draad)Spalk i € 21,51
T96   Uitgebreide voedingsanalyse i € 53,79

Uurtarieven

CodeM/T*PresentatiesiTarief
 U02  Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de AWBZ-instelling i  € 144,84
 U03  Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld i  € 166,10
 U05 *  Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten i  € 13,84
 U10 *  Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten i  € 166,10
 U20  Second opinion verricht door de Stichting TIP i  € 176,40
 U25  Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten i  € 12,25
 U35 *  Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten i  € 13,84

Vullingen

CodeM/T*PresentatiesiTarief
V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal i € 64,54
V30   Fissuurlak, eerste element i € 24,20
V35   Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting i € 13,45
V40   Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament i € 5,38
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje i € 10,76
V70 * Parapulpaire stift i € 10,76
V71   Eenvlaksvulling amalgaam i € 22,59
V72   Tweevlaksvulling amalgaam i € 36,04
V73   Drievlaksvulling amalgaam i € 46,79
V74   Meervlaksvulling amalgaam i € 65,62
V80 * Wortelkanaalstift i € 18,83
V81   Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer i € 33,35
V82   Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer i € 46,79
V83   Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer i € 57,55
V84   Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer i € 76,38
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element i € 8,07
V91   Eenvlaksvulling composiet i € 43,03
V92   Tweevlaksvulling composiet i € 56,48
V93   Drievlaksvulling composiet i € 67,23
V94   Meervlaksvulling composiet i € 86,06

Maken en beoordelen foto's

CodeM/T*PresentatiesiTarief
 X10    Kleine rontgenfoto i  € 15,06
 X21    Kaakoverzichtsfoto i  € 64,54
 X22    Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak i  € 64,54
 X24    Schedelfoto i  € 29,04
 X25    Maken meerdimensionale kaakfoto i  € 129,09
 X26    Beoordelen meerdimensionale kaakfoto i  € 53,79

Abonnementstarieven

CodeM/T*PresentatiesiTarief
 Z10  *  Abonnement categorie A per maand i  € 6,99
 Z20  *  Abonnement categorie B per maand i  € 10,76
 Z30  *  Abonnement categorie C per maand i  € 14,52
 Z40   *  Abonnement categorie D per maand i  € 17,75
 Z50  *  Abonnement categorie E per maand i  € 21,51
 Z60  *  Abonnement categorie F per maand i  € 5,92

 

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Dentair

Een unieke luchtzuiveringsoplossing voor de praktijk voor U en onze veiligheid!

Nieuwe patiënt?

U bent van harte welkom. U kunt zich direct inschrijven via het formulier.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een periodieke afspraak kunt u een afspraak plannen. Voor spoed belt u direct met: