Weten waar u aan toe bent

Wanneer u een grotere tandheelkundige ingreep nodig heeft die meer dan €250,- kost, kunt u op verzoek een begroting krijgen. Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent.

Wat vergoedt uw verzekering?

De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkundige behandelingen. Een aantal verzekeraars vergoedt alle kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat kan betekenen dat wanneer een behandeling hoger uitkomt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden. Informatie over aanvullende verzekeringen vindt u op www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen

Vragen?

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met onze praktijk. 

 

Tarievenlijst tandheelkunde

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Verdoving

CodeM/T*PresentatiesiTarief
A10    Geleidings-, infiltratie- en/ of intraligamentaire verdoving i  € 15,43
A15   Oppervlakte verdoving i  € 8,02
A20   Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie i  **
A30    Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie i € 49,38

Verdoving door middel van een roesje

CodeM/T*PresentatiesiTarief
 B10    Introductie roesje (lachgassedatie) i  € 30,83
 B11    Toediening roesje (lachgassedatie) i  € 30,83
 B12    Overheadkosten roesje (lachgassedatie) i  € 38,04

Consultatie en diagnostiek

CodeM/T*PresentatiesiTarief
C001   Consult ten behoeve van een intake i € 46,91
C002   Consult voor een periodieke controle i € 23,45
C003   Consult, niet zijnde periodieke controle i € 23,45
C010   Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen i € 23,45
C011   Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion i € 111,10
C012   Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan i € 111,10
C013 *  Studiemodellen i  € 30,86
C014   Pocketregistratie i € 37,03
C015   Parodontiumregistratie i € 74,07
C020   Mondzorg aan huis i € 18,52
C021   Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) i € 25,92
      i  

Wortelkanaalbehandelingen

codeM/T*PresentatiesiTarief
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult i € 43,21
E03   Consult na tandheelkundig ongeval i € 33,95
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel i € 49,38
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten i € 49,71
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal i € 111,10
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen i € 160,48
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen i € 209,86
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen i € 259,24
E85   Elektronische lengtebepaling i € 15,43
E19   Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting i € 18,52
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement i € 49,38
E51   Verwijderen van kroon of brug i € 37,03
E52   Moeilijke wortelkanaalopening i € 30,86
E53   Verwijderen van wortelstift i € 43,21
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal i € 30,86
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal i € 30,86
E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel i € 43,21
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie i € 30,86
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting i € 86,14
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting i € 55,55
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal i € 46,29
E64   Afsluiting van open wortelpunt i € 49,38
E77   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal i € 61,72
E78   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal i € 30,86
E 90   Inwendig bleken, eerste zitting i € 49,38
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting i € 18,52
E97   Uitwendig bleken per kaak i € 77,15
E40   Directe pulpa-overkapping i € 30,86
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval i € 12,34
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval i € 24,69
E44   Verwijderen spalk, per element i € 6,17
E45   Aanbrengen rubberdam i € 12,34
E31   Snij-/hoektand i € 123,45
E32   Premolaar i € 172,83
E33   Molaar i € 222,20
E34 * Aanbrengen retrograde vulling i € 24,69
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie i € 86,41
E37   Kijkoperatie i € 74,07
E 88   Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen i € 61,72
E 86   Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling i € 83,33
E 87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling i € 61,72

Behandeling Kauwstelsel

CodeM/T*PresentatiesiTarief
G21   Functieonderzoek kauwstelsel i € 111,10
G22   Verlengd onderzoek OPD i € 222,20
G23   Spieractiviteitsmeting en registratie i € 98,76
G41   Consult OPD-therapie A (niet-complex) i € 64,81
G62 * Stabilisatieopbeetplaat i € 166,65
G 68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk i € 49,38
G 47   Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A i € 74,07
G43   Consult OPD-therapie B (complex) i € 124,68
G44 * Therapeutische injectie i € 67,90
G46 * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) i € 49,38
G48   Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B i € 123,45
G10   Niet-standaard beetregistratie i € 92,59
G11   Scharnierasbepaling i € 92,59
G12   Centrale relatiebepaling i € 86,41
G13   Protrale/laterale bepalingen i € 61,72
G 14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie i € 555,51
G16   Therapeutische positiebepaling i € 30,86
G20   Beetregistratie intra-oraal i € 61,72
G09   Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur i € 33,33
G15   Toeslag voor het behouden van beethoogte i € 30,86
G65 * Indirect planmatig inslijpen i € 339,48
G75   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak i € 61,72
G69 * Beetbeschermingsplaat i € 67,90
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding i € 61,72
G71 * Apparaat voor snurken slaapstoornissen (MRA) i € 308,62
G 72   Controlebezoek MRA i € 30,86
G 73 * Reparatie MRA met afdruk i € 49,38
G74 * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur i € 130,24

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

CodeM/T*PresentatiesiTarief
H11   Trekken tand of kies i € 46,29
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant i € 34,57
H21   Kosten hechtmateriaal i € 6,29
H26   Hechten weke delen i € 67,90
H 33   Hemisectie van een molaar i € 74,07
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap i € 74,07
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak i € 55,55
H41   Verwijderen van het lipbandje of tongriempje i € 37,03
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting i € 74,07
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting i € 98,76
H44   Primaire antrumsluiting i € 67,90
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling i € 61,72
H55   Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling i € 18,52
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak i € 86,41
H60   Marsupialisatie i € 86,41
H65   Primaire sluiting i € 166,65
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak i € 86,41
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak i € 166,65
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak i € 117,27
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak i € 197,51
H90   Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B i € 61,72

Implantaten

CodeM/T*PresentatiesiTarief
J01   Initieel onderzoek implantologie i € 68,48
J02   Verlengd onderzoek implantologie i € 105,35
J03 * Proefopstelling i € 142,22
J05   Implantaatpositionering op grond van CT-scan i € 47,41
J06   Vrijleggen foramen mentale i € 31,61
J07   Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik i **
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond i € 21,07
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft i € 252,84
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting i € 158,03
J11   Prepareren donorplaats i € 142,22
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak i € 152,76
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant i € 89,55
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte i € 136,96
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad i € 63,21
J19   Toeslag esthetische zone i € 68,48
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak i € 240,73
J23 * Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) i € 79,01
      i
      i
J26   Moeizaam verwijderen implantaat i € 173,83
J27 * Vervangen implantaat i € 240,73
J28   Plaatsen volgend implantaat, per kaak i € 99,56
J29   Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) i € 37,40
J30   Bindweefseltransplantaat per donorplaats i € 110,62
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef i € 121,15
J33 * Kosten implantaat i € 338,74
J34   Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting i € 10,54
J35   Grondig submucosaal reinigen implantaat i € 24,76
J36   Verwijderen implantaat i € 34,77
J37   Vervangen volgend implantaat i € 99,56
J39   Uitvoeren autotransplantaat i € 183,84
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop i € 36,87
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak i € 215,97
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak i € 68,48
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon i € 26,34
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit i € 542,55
J51 * Onder-klikgebit i € 352,92
J52 * Boven-klikgebit i € 352,92
J53 * Omvorming klikgebit i € 105,35
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten i € 136,96
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten i € 158,03
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten i € 184,36
J57   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten i € 89,55
J58   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten i € 115,89
J59   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten i € 142,22
J60   Specifiek consult nazorg implantologie i € 57,94
J61   Uitgebreid consult nazorg implantologie i € 94,82
J70 * Opvullen zonder staafdemontage i € 147,49
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten i € 184,36
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten i € 210,70
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten i € 237,04
J74 * Reparatie zonder staafdemontage i € 57,94
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten i € 110,62
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten i € 136,96
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten i € 163,29
J78 * Verwijderen en vervangen drukknop i € 26,34
J80 * Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit i € 536,23
J97   Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie i € 182,78
J98   Overheadkosten preimplantologische chirurgie i € 103,44

Preventieve mondzorg

CodeM/T*PresentatiesiTarief
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten i  € 13,84
M02   Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten i  € 13,84
M03   Gebitsreiniging, per vijf minuten i  € 13,84
M05   Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit i  € 27,78
M30   Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament i € 6,17
M32 */** Eenvoudig bacteriologischof enzymatisch onderzoek i € 18,52
M40   Fluoridebehandeling i € 15,43
M61   Mondbeschermer i € 27,78
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element i € 53,70
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element i € 29,63

Kunstgebitten

CodeM/T*PresentatiesiTarief
P01 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak i € 92,59
P02 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak i € 185,17
P03   Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak i € 253,07
P04 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak i € 345,65
P20 * Volledig kunstgebit bovenkaak i € 185,17
P21 * Volledig kunstgebit onderkaak i € 246,89
P22 * Volledig kunstgebit bovenen onderkaak i € 401,20
P23 * Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak i € 123,45
P40   Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit i € 66,66
P41   Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars i € 30,86
P42   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur i € 61,72
P43   Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting i € 37,03
P44   Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak i € 83,33
P45   Toeslag immediaat kunstgebit i € 15,43
P46   Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit i € 49,38
P47   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars i € 18,52
P48   Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls i € 92,59
P49   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling i € 61,72
P60   Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak i € 43,21
P61   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak i € 43,21
P62 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak i € 87,03
P63 * Opvullen volledig kunstgebit direct, per kaak i € 87,65
P64 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak i € 75,92
P65 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak i € 79,01
P66 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak i € 172,83
P67 * Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit i € 30,86
P68 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak i € 18,52
P69 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak i € 49,38
P70 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak i € 18,52
P71 * Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak i € 49,38
P72 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak i € 49,38

Kronen en bruggen

CodeM/T*PresentatiesiTarief
R08 * Eenvlaks composiet inlay i € 74,07
R09 * Tweevlaks composiet inlay i € 141,96
R10 * Drievlaks composiet inlay i € 185,17
R11 * Eenvlaksinlay i € 111,10
R12 * Tweevlaksinlay i € 172,83
R13 * Drievlaksinlay i € 246,89
R14   Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties i € 30,86
R24 * Kroon op natuurlijk element i € 271,58
R29 * Confectiekroon i € 55,55
R31   Opbouw plastisch materiaal i € 61,72
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode i € 61,72
R33 * Gegoten opbouw, directe methode i € 123,45
R 34 * Kroon op implantaat i € 246,89
R40 * Eerste brugtussendeel i € 185,17
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel i € 92,59
R49   Toeslag voor brug op vijfof meer pijlerelementen i € 154,31
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk i € 30,86
R55 * Gipsslot met extra afdruk i € 30,86
R60 * Plakbrug zonder preparatie i € 123,45
R61 * Plakbrug met preparatie i € 185,17
R65   Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel i € 43,21
R66   Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee i € 24,69
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker i € 67,90
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/ porseleinen kroon in de mond i € 67,90
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties i € 24,69
R75   Opnieuw vastzetten plakbrug i € 61,72
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon i € 30,86
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element i € 30,86
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie i € 74,07
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie i € 123,45
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies i € 30,86
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies i € 12,34
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk i **
R91 * Wortelkap met stift i € 154,31

Tandvleesbehandelingen

CodeM/T*PresentatiesiTarief
T12   Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus i € 179,00
T21   Grondig reinigen wortel, complex i € 33,33
T22   Grondig reinigen wortel, standaard i € 24,69
T32   Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus i € 111,10
T33   Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling i € 67,90
T42   Consult parodontale nazorg i € 93,82
T 043   Uitgebreid consult parodontale nazorg i € 124,68
T 044   Complex consult parodontale nazorg i € 166,04
T70   Flapoperatie tussen twee elementen i € 200,60
T71   Flapoperatie per sextant (één zesde deel) i € 308,62
T72   Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) i € 370,34
T73   Directe postoperatieve zorg, eerste zitting i € 61,72
T74   Directe postoperatieve zorg, volgende zitting i € 166,04
T76   Tuber- of retromolaarplastiek i € 77,15
T101   Tuber- of retromolaarplastiek i € 108,02
T102   Tandvleescorrectie, per element i € 58,64
T103   Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) i € 154,31
T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) i € 370,34
T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element i € 123,45
T113   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal i € 200,60
T121   Kroonverlenging per element i € 200,60
T122   Kroonverlenging per sextant i € 370,34
T141   Tandvleestransplantaat i € 117,27
T142 * Recessie bedekking met verplaatste lap i € 370,34
T151   Directe postoperatieve zorg, eerste zitting i € 61,72
T152   Directe postoperatieve zorg, volgende zitting i € 166,04
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling i € 43,21
T162   Behandeling tandvleesabces i € 83,33
T163 * Toepassing lokaal medicament i € 66,66
T164 * (Draad)Spalk i € 24,69
T165   Uitgebreide voedingsanalyse i € 61,72

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

CodeM/T*PresentatiesiTarief
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten i € 16,22
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlzinstelling in eenheden van vijf minuten i € 14,06
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten i € 16,22

Vullingen

CodeM/T*PresentatiesiTarief
V71   Eénvlaksvulling amalgaam i € 25,92
V72   Tweevlaksvulling amalgaam i € 41,35
V73   Drievlaksvulling amalgaam i € 53,70
V74   Meervlaksvulling amalgaam i € 75,30
V81   Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer i € 38,27
V82   Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer i € 53,70
V83   Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer i € 66,04
V84   Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer i € 87,65
V91   Eénvlaksvulling composiet i € 49,38
V92   Tweevlaksvulling composiet i € 64,81
V93   Drievlaksvulling composiet i € 
V94   Meervlaksvulling composiet i € 98,76
V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) i € 74,07
V30   Fissuurlak eerste element (sealen) i € 27,78
V35   Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) i € 15,43
V40   Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen i € 6,17
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje i € 12,34
V70 * Parapulpaire stift i € 12,34
V80 * Wortelkanaalstift i € 21,60
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element i € 9,26

Maken en beoordelen foto's

CodeM/T*PresentatiesiTarief
X10   Maken en beoordelen kleine röntgenfoto i € 17,28
X11   Beoordelen kleine röntgenfoto i € 12,96
X21   Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto i € 74,07

X22

  Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak i € 74,07
X23   Beoordelen kaakoverzichtsfoto i € 27,16
X24   Maken en beoordelen schedelfoto i € 33,33
X34   Beoordelen schedelfoto i € 24,69
X25   Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto i € 209,86
X26   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto i € 61,72

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

 

Hier vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (PDF).

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Dentair

Een unieke luchtzuiveringsoplossing voor de praktijk voor U en onze veiligheid!

Nieuwe patiënt?

U bent van harte welkom. U kunt zich direct inschrijven via het formulier.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een periodieke afspraak kunt u een afspraak plannen. Voor spoed belt u direct met: